Hliníková okna a dveře

Údržba a čištění

Po montáži oken a dveří  je nutné případné zbytky malty po stavebním začištění odstraňovat z rámů a skel velmi opatrně, nikdy ne nasucho, ale za vydatného smáčení vodou s malou dávkou tekutého mycího prostředku s nízkou agresivitou. Je rovněž nutné zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu. K čištění rámů a skel používáme běžné druhy čistících prostředků k úklidu domácnosti, které se ředí vodou.

V žádném případě nepoužívat k čištění plastových okenních profilů i skel agresivní čistící prostředky, ale ani pomůcky, které mohou plasty a skla poškrábat  jako např. drátěnky, různé čistící písky (ATA, REAL) apod.

Dále se nesmí používat různá organická rozpouštědla, ředidla, louhy, kyseliny všeho druhu apod. U barevných profilů nepoužívat na čištění žádný prostředek s obsahem alkoholu ani žádná rozpouštědla. Jedenkrát ročně se doporučuje promazat jednotlivé části kování kapkami oleje nebo vazelínou ve spreji. Jsou-li okna namontována do prašného prostředí, doporučuje se provádět čištění kování v pravidelných intervalech. Částice prachu mohou způsobit předčasné opotřebení kování a výrazně ovlivnit jeho bezproblémovou funkci. Před zimním obdobím se doporučuje lehce potřít gumové těsnění např. glycerinem. Otvory  pro odvodnění rámu je  potřeba také zkontrolovat a případně odstranit veškeré nečistoty.

Větrání a vlhkost v bytech  po montáži hliníkových oken

Zabudovaný okenní prvek podléhá stálému zatěžování vlastními i nahodilými zatíženími, povětrnostními vlivy ve formě nízkých a vysokých teplot, vlhkostí, zatížením sáním a tlakem od větru jakož i vnitřním prostředím. Správně vyrobené a zabudované hliníkové okno splňuje ty nejvyšší požadavky na tepelnou a zvukovou izolaci a také na bezpečnou těsnost při prudkých deštích. Je tedy samozřejmé, že je dosahována malá průdyšnost spár. Okna s těsnými spárami nepropouští skoro žádný čerstvý vzduch, který by mohl absorbovat vznikající vlhkost. Starými netěsnými okny vznikala nekontrolovatelná velká výměna vzduchu a tím i velké ztráty energie. Podle druhu užívání místnosti je nutné správným větráním zajistit dostatek čerstvého vzduchu v místnosti a tím předejít škodám z vlhkosti. Dostatek čerstvého vzduchu v místnosti lze zajistit nárazovým větráním, sklopeným křídlem nebo mikroventilací.

Jak předcházet nadměrné vlhkosti vzduchu?

  • udržujte v bytě vlhkost max. 50%
  • topná tělesa by měla být umístěna pod okny
  • parapet by neměl zakrývat topné těleso
  • teplota v místnosti by neměla klesnout pod 21oC
  • záclony a závěsy by neměly bránit proudění vzduchu k oknu
  • omezení zdrojů vlhkosti (nesušte prádlo v bytě)

Správné větrání

Ideální bývá krátké a intenzivní větrání hlavně v zimním období, aby byly tepelné ztráty co nejmenší. Nedochází k prochlazení povrchů, ale pouze k výměně vzduchu. Za tuto dobu větrání se nahromaděná vlhkost dostane ven, stěny nepromrznou a po ukončení větrání stoupne rychle teplota uvnitř místnosti na normál.Všechny místnosti bychom měli větrat ráno cca 10 - 15min a v průběhu dne potom dle potřeby 3-4krát za den vždy cca 8 -10 min.

Mikroventilace

Využívá se standardně u všech oken otvíravě/sklopných. Zabezpečí nám neustálou výměnu vzduchu v místnosti. Jde o malou mezeru mezi rámem a křídlem ovládanou klikou.