Dřevěná špaletová okna

Údržba a čištění oken

Pro údržbu a čištění špaletových oken platí prakticky stejná pravidla, jako pro údržbu eurooken. Po ukončení stavebních prací je nutné okna a dveře čistit velmi opatrně, nikdy ne na sucho, ale za vydatného smáčení vodou s malou dávkou mycího prostředku - např. ředěná neutrální mýdla nebo ředěné víceúčelové čistící prostředky. Nikdy na okna a dveře nepoužívejte abrazivní materiály (písky apod.) ani technické prostředky jako rozpouštědla (benzín, aceton), zásadité výrobky (např. na bázi čpavku), kyselé výrobky (na bázi kyseliny sírové ředidla a jiné agresivní látky, které by mohly způsobit neopravitelné poškození povrchu profilu. Při čištění a mazání kování nepoužívejte čistící prostředky způsobující korozi kovů (SAVO apod.). Namazáním pohyblivých částí kování zajistíte stálou a bezproblémovou funkci okna. Jednou ročně je potřeba do všech vodících drážek kápnout pár kapek silikonového oleje a uzávěry a uzavírací čepy namazat bezbarvou vazelínou. Přebytečné mazivo setřete suchým hadrem.

V žádném případě nepoužívat k čištění dřevěných oken i skel agresivní čistící prostředky, ale ani také pomůcky, které mohou dřevěné profily i skla poškrábat jako např. drátěnky, různé čistící písky (ATA, REAL) apod.

Větrání a vlhkost v bytech  po montáži dřevěných oken

Zabudovaný okenní prvek podléhá stálému zatěžování vlastními i nahodilými zatíženími, povětrnostními vlivy ve formě nízkých a vysokých teplot, vlhkostí, zatížením sáním a tlakem od větru jakož i vnitřním prostředím. Správně vyrobené a zabudované nové okno splňuje ty nejvyšší požadavky na tepelnou a zvukovou izolaci a také na bezpečnou těsnost při prudkých deštích. Je tedy samozřejmé, že je dosahována malá průdyšnost spár. Okna s těsnými spárami nepropouští skoro žádný čerstvý vzduch, který by mohl absorbovat vznikající vlhkost. Starými netěsnými okny vznikala nekontrolovatelná velká výměna vzduchu a tím i velké ztráty energie. Podle druhu užívání místnosti je nutné správným větráním zajistit dostatek čerstvého vzduchu v místnosti a tím předejít škodám z vlhkosti.

Jak předcházet nadměrné vlhkosti vzduchu?

  • udržujte v bytě vlhkost max. 50%
  • topná tělesa by měla být umístěna pod okny
  • parapet by neměl zakrývat topné těleso
  • teplota v místnosti by neměla klesnout pod 21oC
  • záclony a závěsy by neměly bránit proudění vzduchu k oknu
  • omezení zdrojů vlhkosti (nesušte prádlo v bytě)